Industridesign

– mer än bara formgivning

Industridesign handlar lika mycket om form som funktion. Upplevelsen av god design ska kännas i alla aspekter hos produkten, från visuell design till ergonomi, ljudegenskaper och soliditet. För att åstadkomma detta arbetar vi efter en designprocess där dina användares upplevelse och nytta alltid står i centrum.

Vi arbetar mycket med att analysera och synliggöra människors beteenden, behov och drömmar. Det kräver kreativitet och nytänkande, men innebär också ett ansvar för att bevara och förädla de ursprungliga idéernas styrka och attraktion genom hela processen från koncept till marknad.

Vi brinner för att lyckas med tekniska lösningar för produkter som någon ska använda varje dag. Kombinationen av tekniska lösningar och säljande formspråk är det som driver oss.

Därför lyckas vi med industridesign

För att lyckas med industridesignen arbetar Creator mycket med att analysera och synliggöra människors beteenden och behov. Det kräver kreativitet och nytänkande men innebär också ett ansvar för att bevara och förädla de ursprungliga idéernas styrka och attraktion genom hela processen från koncept till marknad.

Creators industridesignteam spelar en aktiv roll i företagets samtliga uppdrag, från inledande idé och konceptskisser till finjusteringen av produkternas detaljlösningar och uttryck. Det är många behov och önskemål som ska infrias, och industridesignerns uppgift är att skapa en produkt som tillfredsställer slutanvändaren, marknaden, produktionen och beställaren.

Även enkla konstruktionsuppdrag har mycket att vinna på att få en industridesigners översyn. Ett framgångsrikt samarbete mellan industridesignteamet och konstruktions- och produktionsteamet är något av hemligheten bakom Creators framgångsrika produkter.

Creators industridesigners är alltid med tidigt i projektet för att gestalta och visualisera produkten. Det gör att uppdragsgivarna och andra i utvecklingsteamet snabbt kan förenas i en gemensam vision av produkten. Då kan de på kortare tid skapa en bra och konkurrenskraftig produkt.

Våra industridesigners har allt under samma tak

–En av Creators stora styrkor är breda kompetens och all funktionalitet finns under samma tak. Det underlättar arbetet att ingenjörer, tekniker och mekaniker finns i närheten så att projektledarna lätt kan bolla problemlösning och kreativa förslag med dem.

Att ta fram tekniska lösningar som fungerar för produkter som i många fall ska användas dagligen är en krävande uppgift, men det ger också tillfredsställe när man lyckas. Att kombinera tekniska lösningar med säljande formspråk är vad som driver våra industridesigners. Styrkan ligger i att tänka nytt, hitta nya ingångar till problemställningar och komma med fräscha, trendiga och kompletta koncept.