Ansvarsfull och kreativ produktutveckling

Kreativitet och metodik är våra ledstjärnor i produktutvecklingsarbetet – vi vågar utmana konventionerna samtidigt som vi aldrig lämnar något åt slumpen. Vår modell har genom åren utvärderats, förfinats och förbättrats sedan starten 1982 – allt för att skapa lönsamhet och konkurrenskraft åt våra kunder. Därför utgör den i dag ett föredöme för produktutvecklingsbranschen.

Ett kvitto på vår framgång inom produktutveckling är att våra kunder gärna återkommer och ger oss förnyat förtroende. Hela 80 procent av våra kunder har vi arbetat med i över femton år. Det är också mycket sällan som Creators kunder får några reklamationer på produkterna.

Därför lyckas vi med produktutveckling

En intensiv kontakt med kunden från dag ett fram till lanseringen är a och o för en välsmord produktutveckling. Det är ett omfattande samarbete med leverantörer, slutkunder, tillverkare och Creators ingenjörer och mekanikkonstruktörer. Allt går genom Creators projektledare.

Produktutvecklingen inleds oftast med en förstudie tillsammans med kunden om vad projektet omfattar i både tid och pengar. I denna fas av produktutvecklingen används i princip alla Creators kompetenser. Under de första mötena uppmuntras fritt meningsutbyte tillsammans med kunden.

En testspecifikation görs under produktutvecklingens gång för att verifiera och testa att prototyperna håller kraven. Här växer produkternas slitstyrka och prestanda fram i Creators prototypverkstad och testas sedan i testlaboratoriet.

Här testas de tidiga delprototyperna för bland annat extrem värme, kyla och hårda slag för att simulera de påfrestningar de kan tänkas möta i verkligheten, och mer därtill.

I denna fas av produktutvecklingen finns i regel ett koncept, en prototyp som uppfyller kravspecifikationen och som är redo att tillverkas. Creator utarbetar då en produktspecifikation, till exempel i form av cad-ridtningar. Dessa lämnas ut till tänkbara leverantörer och Creator har gedigna kontakter upparbetade i flera olika lönenivåländer som Kina, Indien, USA, Mexico och Balticum-länderna. Ett avtal skrivs med en tillverkare.

Nästa steg i produktutvecklingen blir finalprototypen, som tillverkas av speciella prototypmakare och som till punkt och pricka efterliknar den färdiga produkten – bland annat för att den ska kunna fotograferas och läggas i produktkatalogen. Allt för att lanseringen ska gå så snabbt som möjligt när det väl är dags.

Även finalprototypen genomgår rigorösa tester för att justera eventuella svagheter och eliminera risken att dessa upptäcks efter lanseringen. I värsta fall gör man då nya finalprototyper men oftast brukar det räcka med att uppdatera delar av prototypen.

Tillverkningsskedet tar vid när alla är nöjda med finalprototypen och tillverkaren har gett klartecken för produktion. Tillverkaren måste då kunna garantera att de har tillgång till de rätta tillverkningsverktygen och maskinerna.

För att tillverkningsskedet ska fungera smärtfritt behövs en tydlig uppdelning av ansvar mellan Creator, kunden och tillverkaren. Därför är Creator noggranna med att kontrakt skrivs på rätt sätt inför tillverkningen.

Det är viktigt för slutkunden att känna sig trygg när produktionen drar igång efter produktutvecklingen. Därefter är det tillverkarens uppgift att hålla kalkylerna. Om det uppstår merkostnader måste tillverkaren ta dessa.

Våra projektledare följer kunden från start till mål

Den täta kontakten med kunden i inledningsskedet brukar ge upphov till gott samarbetsklimat. Denna ice-breaker är viktig för att processerna ska flyta smidigt och för att undvika missförstånd under produktionsutvecklingen.

Det goda samarbetet underlättar hela produktutvecklingen. När lanseringen är det enda som återstår kan kunden tryggt och säkert förlita sig på att produkterna håller den utlovade prestandan.

Creators kompetenser samspelar optimalt för att produkten ska utvecklas till det bästa. Creators produktutvecklingsmodell fungerar väl och ett kvitto på det är att kunderna gärna återkommer med nya förfrågningar.