Adflo

En frisk fläkt för alla svetsare

Ett nytt produktområde, många inblandade aktörer och inte minst en mycket tight tidplan. Förutsättningarna för ett lyckat projekt kunde ha varit bättre när Creator fick uppdraget att ta fram en ny fläktenhet till Hörnell Internationals (numera 3Ms) legendariska svetshjälm Speedglas. Trots de tuffa förutsättningarna blev projektet en framgång både för kunden och för alla svetsare som fått en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö. I dag är produkten Adflo ett begrepp inom svetsbranschen och projektet ”fresh-air” ett exempel på att det går att nå mycket långt om bara viljan och kunskapen finns.

Uppdraget:

Hörnell International startades 1981 kring idén med en automatiskt nedbländande svetsskärm – Speedglas. Genom att använda en teknik med flytande kristaller ger hjälmen användaren en överlägsen kontroll under svetsarbetet. Sedan februari 2004 heter företaget 3M och produkten Speedglass har en mycket stark ställning i sin produktkategori.

Till hjälmen behövde Hörnell International ta fram ett nytt fläktsystem som väsentligt skulle förbättra arbetsmiljön för användarna av Speedglas genom att säkra tillgången på frisk luft. Efter att först ha undersökt marknaden på lämpliga fläktsystem, utan att hitta något som motsvarade de högt ställda kraven, bestämde sig Hörnell International för att utveckla produkten själva.

– Vi dammsög marknaden på olika fläktsystem men hittade inget som motsvarade våra krav, därför bestämde vi oss för att investera i utveckling av ett helt nytt system, berättar projektledaren på 3M.

Kraven på det nya fläktsystemet var höga, från både kunder och distributörer. Många svetsarbeten utförs i svåråtkomliga miljöer vilket ställde krav på ett utrymmeseffektivt och lätt system utan utskjutande detaljer med mycket god driftsäkerhet och prestanda. Ett annat krav var att hjälm och fläktsystem skulle hänga ihop rent designmässigt. Det skulle märkas att produkterna var designade för användning tillsammans.

Lösningen:

Uppdraget att designa det nya fläktsystemet gick till Creator och projektet drogs igång omedelbart, eftersom utvecklingstiden var knapp. Målet var att ha en färdig produkt för lansering redan efter 21 månader, en mycket tight tidplan med tanke på projektets komplexitet som innebar ett nytt produktområde för Hörnell International och flera inblandade leverantörer.

– Att vi valde att samarbeta med Creator berodde till stor del på att vi arbetat med dem tidigare och kände oss trygga med både leveransförmåga och konstruktionskompetens inom mekanik och elektronik samt koncept.

Trots den snäva tidsramen valde Creator att lägga mycket tid på konceptfasen och att tidigt involvera de olika underleverantörerna, något som enligt projektansvarige på 3M skulle visa sig vara ett mycket klokt beslut.

– Vi var helt enkelt tvungna att snabbt kunna utvärdera om de designlösningar som togs fram gick att genomföra. Det krävde en tight dialog mellan alla inblandade parter. Det gjorde att arbetet i koncepfasen var avgörande och att det trots den snäva tidplanen tilläts ta tid.

I projektet samarbetade ett antal parter, både på design och på konstruktionssidan, bland annat engagerades tre speciellt utvalda leverantörer som skulle tillhandahålla produktens strategiska komponenter; elektrisk motor, fläkt, filter och batterier.

– Eftersom det var många olika teknologier involverade var det goda samarbetet mellan leverantörerna av yttersta vikt. Genom att vi la mycket kraft i konceptfasen var koncepten satta och utvärderade när vi nådde fram till konstruktionsfasen, vilket gjorde att konstruktionsarbetet gick smidigare.

Resultatet:

Försäljningen av Adflo började i september 2000 och 3M är mycket nöjda. Produkten är en försäljningssuccé och omtyckt bland användarna. Adflo har fått flera tunga designpriser, där ibland utmärkelsen Utmärkt Svensk Form.

– En framgångsfaktor var den kunskap om användarnas situation och önskemål som vi fick genom de fältstudier vi gjorde och som sedan omsattes i designen. Att det sedan blev lite konkurrens i projektet innebar att leverantörerna sporrades att leverera på en mycket hög nivå vilket gjorde att slutresultatet blev över förväntan. Adflo har blivit en föregångare i branschen.

En verifikation på produktens genomslag är enligt projektansvarige de efterföljare som har kommit fram på marknaden efter lanseringen av Adflo.

– Det har dykt upp nya produkter som följer samma spår som Adflon och alla kopior är ju ett kvitto på att satsningen var lyckad.


Läs mer
”Adflo har fått många kopior. Det är ett kvitto på att vi satsade rätt.”
3M