3M Speedglas 9100

Skyddat huvud
– en svår nöt att knäcka

3M:s legendariska serie svetshjälmar har moderniserats med den nya modellen Speedglas 9100 som ger bättre sikt, skydd och komfort än föregångaren. Uppdraget gick till Creator. Viljan att förstå och analysera kundens behov har varit avgörande för det framgångsrika resultatet.

Uppdraget:

Creator engagerades av 3M för mekanikkonstruktion och konceptutveckling av den nya generationen av premiumprodukten Speedglas 9000.

Creator var centrala i konceptarbetet och bidrog med stor material- och konstruktionskunskap, bland annat för hjälmens huvudband. Men framförallt var Creator viktiga i arbetet med att ta fram prototyper som kunde testas på olika kundgrupper.

Lösningen:

– Framgången med 9100 grundlades redan i analys- och konceptfasen. Denna fas måste få ta tid och krävde ett väl fungerande samarbete mellan Creator och vår R&D-avdelning (research and development), säger projektansvarig på 3M.

Konceptfasen ska generera flera alternativa koncept att utvärdera och ställa mot varandra. Med korsbefruktningar och ett flertal idé-loopar säkerställer man att man hamnar rätt innan det resurskrävande konstruktionsarbetet tar vid.

Kreativitet främjas av högt i tak för nya idéer. Stor bredd i teamets kompetens ger många infallsvinklar, bra visualisering och bra prototyper. Efterhand smalnas koncepten av för att slutligen trattas ner till ett utgångsläge för konstruktionsarbetet.

– Creators avancerade prototypverkstad, där man testar och verifierar de tänkta lösningarna, var mycket viktig. 3M arbetar mycket med VoC (voice of customer) där man för en dialog med kunder över hela världen och att kunna testa prototyperna på slutanvändarna är mycket värdefullt.

Creator och 3M hittade välfungerande samarbetsformer där konstruktörerna hade regelbundna möten med god kommunikation.

– De som konstruerar måste få input hela tiden. Ett smidigt samarbete är något av det viktigaste i ett sådant projekt både när det gäller enskilda konstruktionslösningar och en välfungerande helhet.

Resultatet:

– Creators erfarenheter från andra projekt gagnade hela arbetet. Då våra egna anställda ofta slits mellan olika projekt kan en konsult helt och hållet fokusera på uppgiften, säger projektansvarig.

Resultatet av ansträngningarna blev den värdiga ersättaren till Speedglas 9000 och den har sedan säljstarten 2008 inte stött på några tekniska problem.

– Det är vanligt att man måste göra småjusteringar efter att produkten är lanserad, vilket ofta leder till problem. Genom vårt gedigna arbete i de tidiga faserna och löpande riskanalyser har vi lyckats över förväntan med den mekaniska konstruktionen. Tack vare det så har vi undvikit problem och småjusteringar efter lanseringen.


Läs mer
Viljan att förstå och analysera kundens
behov har varit avgörande för det
framgångsrika resultatet.