SCA Performance

Stabila och eleganta
dispensrar för arbetsplatsen

På verkstäder, sjukhus och i storkök krävs extra robusta redskap då slitaget är stort och användningen hårdhänt. Därför valde SCA att ta fram en serie pappersdispensrar som skulle hålla även i dessa tuffa miljöer. Creator har tidigare utvecklat serien Tork Elevation för offentliga toaletter och fick fortsatt förtroende när Performance-serien skulle utvecklas.

På verkstäder, sjukhus och i storkök krävs extra
robusta redskap då slitaget är
stort och användningen hårdhänt.