Hiab XSDrive

En trendsättare i
kranbranschen

Styrdonet XSDrive är bara en av många framgångsrika kranprodukter hos Hiab. När Creator fick i uppdrag att modernisera XSDrive var kraven tydliga. Förutom att förbättra ergonomin ville man även stärka och förmedla närvaron av varumärket Hiab och därmed igenkännandet av produkten. Donets styrfunktioner skulle vara så instinktivt placerade att det i princip skulle kunna användas i mörker samt klara tuffa påfrestningar från vatten, värme och kyla. En stor framgångsfaktor i projektet var de många tester som gjordes med en utvärderingsgrupp ur målgruppen. Med deras hjälp kunde produkten utformas exakt efter användarnas behov.

Uppdraget:

Hiabs:s nya styrdon XSDrive, för radiostyrning av styckegodskranar ur XS-serien, hade högt satta mål. Efter att ha provat XSDrive skulle användarna inte vilja använda någonting annat. Även kraven på ergonomi var höga. Donet skulle förenkla styrningen av kranen samtidigt som det skulle minska spänningar i händer, armar och rygg hos användaren. Designen skulle stärka och förmedla närvaron av varumärket Hiab och därmed igenkännandet av produkten. Det skulle inte råda någon tvekan om att man arbetade med ett styrdon från Hiab.

Eftersom XSDrive skulle användas i en tuff miljö och ofta under en hel arbetsdag behövdes ett lätt och intuitivt manöverdon som tillät lång sträckanvändning. Donets styrfunktioner skulle vara så instinktivt placerade att det i princip skulle kunna användas i mörker. Dessutom skulle donet klara tuffa påfrestningar från vatten, värme och kyla. Det innebar att den färdiga produkten behövde utsättas för hårda tester innan den godkändes.

Lösningen:

I Creators lösning omsattes linjerna i Hiab:s väl inarbetade elefantsymbol till designen. – Vi tog helt enkelt upp formen och överförde den till produkten. Det kanske inte är det första användaren tänker på, men det tillför en unik känsla i designen och påverkar upplevelsen av varumärket, säger Loa Ahlgren, Industridesigner på Creator.

Utifrån designen skapades funktionsmodeller i ett träliknande plastmaterial i Creators prototypverkstad. På det sättet kunde man utvärdera verktygets ergonomi. – Det är först när det finns en fysisk modell som vi kan avgöra om alla krav på ergonomi och design har tillgodosetts. Dessutom blir det lättare för personer utanför projektet att relatera till produkten, som exempelvis när vi genomför djupintervjuer med slutanvändare, säger Loa Ahlgren.

Det täta samarbetet mellan Creator och Hiab var en viktig faktor för projektets resultat. – För att lyckas måste vi våga testa idéer och utmana både oss själv och vedertagna konventioner. Då måste kommunikationen tillåtas vara öppen och utmanande, från båda håll, säger Loa Ahlgren.

Efter en intern utvärdering av styrdonet där fokus låg på ergonomi och funktion togs tre olika prototyper fram. Dessa testades sedan skarpt på en utvärderingsgrupp ur målgruppen. – Användartestet gav ett tydligt svar på vilken av modellerna som var mest uppskattad och låg till grund för det förslag vi arbetade vidare med.

Resultatet:

Enligt Lennart Andersson, projektansvarig på Hiab var beslutet att ta fram ett eget styrdon till XS-serien mycket lyckosamt. XSDrive har tagits emot väl av marknaden. – Donet är helt klart en del av den framgång vi haft med XS-serien. Försäljning har ökat sedan vi släppte XSDrive, men utan att involvera slutanvändarna i projektet hade vi aldrig kunnat få fram en så träffsäker produkt.

Ett kvitto på att Hiab lyckats i sina ambitioner är enligt Lennart Andersson att XSDrive har blivit en trendsättare i sin kategori. Med detta så har Hiab även stärkt sin ställning som ett företag med höga krav på ergonomi och funktion.
– Det har ytterligare satt oss på kartan när det gäller ergonomi och funktion. Det visar att vi satsar på produktutveckling och att vi verkligen tar hänsyn till målgruppens önskemål. XSDrive har höjt ribban för hela vår bransch, vilket naturligtvis även har stärkt vårt varumärke.


Läs mer
“XSDrive har blivit en trendsättare och höjt
ribban för hela vår bransch, vilket naturligtvis
även har stärkt vårt varumärke”
- Lennart Andersson, projektansvarig på Hiab