Ty-Rap

När låg vikt väger tungt

När företaget Thomas & Betts gav Creator uppdraget att ta fram nästa generation av verktyget Ty-Rap stod ergonomi och funktion i centrum. Verktyget skulle minska slitaget på hand och handled för den som arbetade med det, vara starkt men ändå lätt.

Uppdraget:

Thomas & Betts utvecklar professionella och slitstarka buntband för en rad användningsområden. För montering av buntbanden behövdes ett speciellt verktyg som Creator fick i uppdrag att utveckla. Kraven på ergonomi och kvalitet var mycket höga. Verktyget skulle kunna användas i timmar utan att påfrestningen på händer och leder blev för hård. Dessutom behövde det vara slitstarkt eftersom det utsätts för relativt höga belastningar. Utmaningen bestod alltså bland annat i att designa ett verktyg som var både lätt och hållbart.

Lösningen:

Creators lösning blev ett verktyg med synnerligen god ergonomi. Eftersom alla människor har individuella förutsättningar behövde verktyget kunna anpassas och justeras individuellt. Creators lösning var en ratt på verktyget som justerar den handkraft som krävs för att arbeta med handtaget. Detta i kombination med att öka den fysiska längden på handtaget för bättre hävstångseffekt gör att verktyget minskar den kraft som krävs vid användningen avsevärt. På så sätt minskas naturligtvis även slitaget på hand och handled hos användaren.

Men med tanke på kraven på ett verktyg med låg vikt var det angeläget att hitta ett material som klarade den belastning som monteringsarbetet medförde och som kunde erbjuda en god tillverkningsekonomi. Lösningen blev en kombination av plast och metall, där metallen endast använts i de delar som är särskilt utsatta för påfrestningar. Efter en förstudie gjordes en prototyp som visades för kunden. Prototypen belastningstestades sedan skarpt innan en större serie producerades.

Resultatet:

Verktyget har snabbt blivit en succé. Verktygets överlägsna monteringskapacitet gör monteringen snabbare och därmed mer kostnadseffektiv. Ty-Rap® är idag det bäst säljande verktyget i sin kategori på marknaden.


Läs mer
“Verktygets överlägsna monteringskapacitet gör monteringen snabbare och därmed mer kostnadseffektiv.”