Akustik

I många produkter vi utvecklar har vi noterat att en låg ljudnivå är viktig. Creator kan idag erbjuda ljudmätningar, åtgärder och konstruktioner som väl möter våra kunders ljudkrav. Nyligen utvecklade vi en ren ljudprodukt som löste uppgiften på ett sätt som fick kunden att häpna över att det ens var möjligt.