Maskiner som inte finns

Creator tillverkar inte bara maskinen som du vill ha, vi utvecklar den också. Förklara syftet med maskinen och sätt oss in i alla förutsättningar, så tar vi fram en maskin som löser uppgiften. Med eller utan dokumentation och CE-märkning. Många maskiner utvecklar och bygger vi direkt, utan behov av föregående konstruktion och ritningsframtagning.