Mekatronik

Mekatronik eller en maskin med hjärna är något vi på Creator gillar. Då ställs alla våra kunskaper på prov och kreativiteten flödar.

Ofta är vi många som brainstormar om maskinens lösningar och möjligheter innan ett mindre antal jobbar fram ett första koncept. Att utnyttja flera medarbetares erfarenheter och kunskaper på detta sätt har visat sig vara ett vinnande koncept och har gett upphov till ett antal patent och många nöjda kunder.

Erfarenheten att ha utvecklat ”Mekatronik” sen början av 80-talet och anpassat till vår kunds kravspec med funktioner, miljökrav, kostnadskrav, CE-märkning, antal per år och mycket annat, hjälper oss att utveckla den maskin du efterfrågar och lite till.