Projektledning

På Creator har vi mycket erfarna projektledare som har huvudansvaret att säkerställa kvaliteten hos arbetet samt arbetsleda projektet till att uppfylla målet.

Projektledaren är den primära kontaktpersonen mot uppdragsgivaren och följer även upp projektet tidsmässigt och ekonomiskt.

Vi erbjuder även projektledartjänster när det behovet finns hos kunder.