Prototyper (bättre än julklappar)

En prototyp är en av de viktigare leveranserna i ett projekt. En prototyp kan vara framtagen med avseende på utseende, funktion, ergonomi eller hållfasthet. Creator tar ofta fram delprototyper, för att på tidigt stadium verifiera den svåraste utmaningen i produkten vi utvecklar. En prototyp tas fram med många olika typer av tillverkningsmetoder, vilka vi anpassar beroende på vad vi vill verifiera med prototypen. CNC-fräsning, 3D-printning, vakuumgjutning är några vanliga metoder vi använder förutom vanlig plåtbearbetning eller ibland formsprutade delar när så krävs.

Är det full funktion som är målet med prototypen och om produktens funktion är sådan, så ingår elektronik, touchskärmar, rörelser och allt för att göra den fullt fungerande. I vissa fall är prototyperna så bra tillverkade att de inte går att skilja från en slutlig serieprodukt.