Rörlig- och finmekanik

Säg rörlig finmekanik till oss på Creator om du vill få oss att spetsa öronen.

Vi har genom åren återkommande jobbat med avancerade konstruktioner där funktioner utöver det vanliga - ofta patenterbara - har tagit form. Fjädrar, pinnar, MIM, formsprutad plast, ja vi kan det mesta och kreativiteten går på högtryck när vi väl har fått klart för oss dina önskemål och krav. Ofta överträffar vi dina förväntningar om vad produkten ska uppfylla.