EMC

Creator kan erbjuda  EMC-pre-compliance av produkter.

EMC-pre-compliance innebär att man på ett tidigt stadium (tex under utvecklingsfasen) kan bestämma produktens förutsättningar att klara CE-märkningens EMC-krav.

De pre-compliance-tester som utförs av Creator är bl.a.

  • Utstrålad emission och immunitet
  • Ledningsbunden emission och immunitet
  • Elektrostatisk urladdning
  • Tålighet mot transienter, övertoner och spänningsvariationer

 
Övriga EMC-tjänster som Creator kan erbjuda är bl.a.:

  • EMC-granskning av produkten och förslag på eventuella åtgärder
  • Råd vid val av standarder
  • Att bistå vid EMC-verifiering hos certifierad provningsanstalt