IR-analys

För att kontrollera värmefördelningen på ett kretskort och enkelt kunna upptäcka eventuella ”hot spots” används en IR-kamera. Resultatet kan därefter analyseras i en dator.