Vår process - dokumenterat flexibel

Vår process mest centrala del är våra kunders önskemål som vi återkommande bekräftar och anpassar oss till och levererar utifrån de gällande förutsättningarna.

För att skapa struktur i vårt arbetssätt har vi genom åren utvecklat ett antal olika stöddokument i form av malldokument, checklistor, lathundar och avtalsmallar, som vi använder oss av för att skapa struktur och kvalitét i våra projekt.