ABB
-EXCOUNT-II

Övervakningsutrustning för ventilavledare i kraftnät.

Utrustningen består av en mätenhet som kategoriserar amplituder, registrerar antalet strömpulser och även anger när dessa inträffar. Lösningen blev en handenhet för avläsning. Ett datasystem för analys av informationen hör också till, som t. ex. visar antalet blixtnedslag i anläggningen.