Famek - Stringo

Fordonssflyttare.
Stringo är ett varumärke som funnits på marknaden i flera år. När Famek såg en annons i Ny Teknik klickade det och Creator fick förtroendet att ta fram deras nya Stringo med tidsenlig design och nya moderna funktioner. En tidig designskiss och ett handritat koncept lade grunden till en kostnadseffektiv konstruktion som trots många nya funktioner låg i kostnadsnivå med tidigare version.