Log Max

Creator och Log Max processinterface LOG Mate 500.

Creator har i nära samarbete tagit fram Log Max nya generation av I/O-moduler till Log Max skördeaggregat för skogsmaskiner.

Under produktutvecklingen har Creator tagit fram olika I/O-moduler för styrning av skördarhuvudet, modul för arbetsdator samt I/O-modul för spakstyrning i förarkabin.

Den stora utmaningen vid utvecklingen av elektroniken i Log Mate 500 är de extrema miljökraven som ställs på elektroniken. I/O-modulen är placerad på skördarhuvudet och utsätts där för "skak", fukt, vibrationer och extrema temperaturområden som både elektronik och mekanik ska kunna hantera.