STRI

Trådlås mätsensor.

Creator har tillsammans med STRI tagit fram ett temperaturövervakningssystem för miljöer med extrema väderförhållanden och omgivning med höga spänningar och strömmar. Mätsystemet är utvecklat för att övervaka temperaturförändringar i frånskiljare som finns i ställverk.

En frånskiljare är en strömbrytare som används för att bryta inkommande och utgående ström från kraftledningar i ställverk.

Säker och effektiv övervakning via webben. Temperatursensorn registrerar  oväntade temperaturstegringar i frånskiljaren, förändringar som i förlängningen kan leda till att frånskiljaren går sönder – då med allvarliga avbrott i strömförsörjningen.

Registreringen av temperaturen från temperatursensorn överförs trådlöst, via en radioanläggning till ett webbaserat övervakningssystem. Via webben skickas sedan varningar till administratör med till exempel mejl, sms, eller automatiskt telefonsamtal.

Temperatursensorn är batteridriven och har en driftstid på mer än fem år, då även vid zoner med stora fluktuationer i värme och kyla.